Sodo vandens išjungimas

Lapkričio 5 d. bus išjungtas sodo vanduo. Prašome atsukti jūsų sklype esančius čiaupus ir palikti juos atsuktus.

Categories: Naujienos | Leave a comment

Susirinkimo sprendimai

2022 m. rugpjūčio 6 d įvyko bendrijos narių susirinkimas, kuriame:

– išrinkta nauja bendrijos pirmininkė, 4 valdybos nariai ir revizorė.

-priimta nauja narė į bendriją

-nuspręsta skirti po 2 Eur nuo nario VS “Sodai”.

Categories: Naujienos | Leave a comment

Savivaldybės informacija apie atliekų aikštelių įrengimą

informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybė jau yra numačiusi vietas, kur mieste bus įrengtos pusiau požeminės atliekų surinkimo aikštelės. Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje kiekviena konkreti sodų bendrija gali pasitikrinti, ar greta bendrijos teritorijos jau yra numatyta atliekų surinkimo aikštelė (https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas?zoom=4&x=581369.6577092126&y=6066116.745906783&vilniausVandenys=999!0!&miestoTvarkymas=999!27!32!33!22!19!14!10!3!0!&allLayers=999!&basemap=base-dark&identify=).

Jeigu visgi kol kas prie sodų bendrijos teritorijos nėra numatyta įrengti pusiau požeminės atliekų surinkimo aikštelės, reikėtų kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Atliekų tvarkymo poskyrį (savivaldybe@vilnius.lt) pateikiant prašymą dėl tokios aikštelės įrengimo.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl įvairių priežasčių nesant galimybės įrengti pusiau požeminės atliekų surinkimo aikštelės savivaldybės numatytoje vietoje, ieškoma naujų, rezervinių vietų. Tokios rezervinės vietos gali atsirasti ir prie sodų bendrijų.

Jei nurodytumėte konkrečias sodų bendrijas ir jų adresus, galėtume pateikti konkretesnį atsakymą apie galimybes įrengti pusiau požeminius konteinerius prie sodų bendrijų.

Ačiū, kad domitės tvarka Vilniuje.

Darius Radvila

Projektų vadovas

UAB „VAATC“
Lvivo g. 89-75, Vilnius
Mob. +370 604 09994
El. p. dariusr@vaatc.lt
www.vaatc.lt
Categories: Naujienos | Leave a comment

Kaip tvarkyti žaliasias atliekas

Dalinamės aktualia informacija.

Categories: Įstatai | Leave a comment

Atliekų tvarkymo aktualijos sodininkų bendrijose

Dalinamės aktualia VASA informacija apie atliekų tvarkymą.

Informaciją rasite čia:

Categories: Įstatai | Leave a comment

Kviečiame į susirinkimą


Laba diena, gerb. sodininkai,

šįmet 2022 m. rugsėjo 1 d. baigiasi SB „Informatikas“ valdybos, valdybos pirmininko ir revizoriaus 3­-jų metų kadencija, todėl privalu kviesti bendrijos narius visuotiniam rinkiminiam susirinkimui.

Labai kviečiu visus aktyviai dalyvauti ir pagalvoti apie naujos valdybos sudėtį.

Informacija prisegtuke, taip pat skelbimas bus patalpintas bendrijos internetinėje svetainėje bei reklaminiame stende bendrijos sklype Pagubės sodų 1-osios g. 37.

Pagarbiai

Irena Dedelienė

Valdybos pirmininkė

Categories: Įstatai | Leave a comment

Naikinkime šliužus

Atradome priemonę šliužų naikinimui. Kieme šliužai dingo po pirmo panaudojimo. Bet kad pasiekti geresnio efekto, turėtumėm naikinti visi kartu. Prekiaujama šia priemone tik internetu, reikėtų ieškoti pagal pavadinimą

Categories: Įstatai | Leave a comment

Skirkite savo 1.2% bendrijai

Vykstant 1,2% GPM paramos skyrimui, kviečiame būti drauge!

Mieli SB „Informatikas“ bendruomenės nariai,

Džiaugiamės praėjusių metų gauta 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) parama. 

Ačiū Jums, kad ją skyrėte bendrijai ir kviečiame ir šįmet skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramą, Sodininkų bendrijai “Informatikas”, bendrijos kodas 124882358.

Valdyba

Categories: Įstatai | Leave a comment

Gręžinių registravimas ir įteisinimas

LR Seimas 2021-12-07 pritarė Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinajam įstatymui ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimams.

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinuoju įstatymu patvirtinta laikina požeminio vandens gręžinių įteisinimo tvarka, sudarant teisines prielaidas įstatymo galiojimo laikotarpiu asmenims įregistruoti esamus ir Žemės gelmių registre neregistruotus gėlo požeminio vandens gavybos gręžinius arba įrašyti į Žemės gelmių registrą gręžinio savininko duomenis, kai šiame registre gręžinio savininko duomenų nėra, kad šie asmenys galėtų gauti leidimą naudoti požeminio vandens išteklius ir jiems nebūtų taikoma Administracinių nusižengimų kodekse numatyta administracinė ir Aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta juridinių asmenų atsakomybė, Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme nustatytas didesnio tarifo mokestis už be leidimo išgautą požeminio vandens išteklių kiekį ir nebūtų Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka iš naujo apskaičiuotas (perskaičiuotas) mokestis už požeminio vandens išteklius.
Šis įstatymas siekia sustiprinti požeminio vandens išteklių kokybinę ir kiekybinę apsaugą. Įsiteisinus gręžinius gauti leidimo nereikės namų ūkiams (šeimoms), išgaunančioms mažiau kaip 10 kub. m gėlo požeminio vandens per parą, o ūkininkams – mažiau kaip 100 kub. m gėlo požeminio vandens per parą. Nustatant šį kiekį skaičiuojamas metinis vidurkis. Naudojant įstatymu leidžiamą vandens kiekį nebūtini ir vandens skaitikliai.

Įstatyme įtvirtintas vienkartinės įmokos sumokėjimas ir įskaitymas. Asmenys, kurie kreipėsi į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl pritarimo naudoti gręžinį ar informavo Aplinkos apsaugos departamentą apie sprendimą įrašyti į Žemės gelmių registrą gręžinio savininko duomenis, per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi į savivaldybės vykdomąją instituciją ar Aplinkos apsaugos departamento informavimo dienos turi sumokėti vienkartinę įmoką, išskyrus įstatyme nurodytus atvejus. Vienkartinės įmokos dydis nustatomas pagal planuojamą išgauti požeminio vandens išteklių kiekį: jeigu planuojama išgauti iki 10 kubinių metrų per parą, mokama 50 eurų vienkartinė įmoka; jeigu 10 ir daugiau kubinių metrų per parą, bet mažiau kaip 100 kubinių metrų per parą, – 500 eurų vienkartinė įmoka; jeigu 100 ir daugiau kubinių metrų per parą, – 5 000 eurų vienkartinė įmoka. Tais atvejais, kai pagal Žemės gelmių įstatymą neprivaloma gauti leidimo, vienkartinės įmokos dydis – 15 eurų.

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. ir galioja iki 2025 m. balandžio 30 d.

Kartu Seime priimti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimai, nustatantys naują geriamojo vandens infrastruktūros perėmimo terminą – 2027 m. gruodžio 31 d.
Pastaraisiais metais Aplinkos ministeriją pasiekia vis daugiau bendruomenių nusiskundimų, kad savivaldybės atsisako perimti minėtą infrastruktūrą, todėl naujas perėmimo terminas nustatytas siekiant paskatinti savivaldybes padėti bendruomenėms spręsti apsirūpinimo geriamojo vandens ištekliais problemą. Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės ar jų įmonės perims tik tuos gręžinius, iš kurių vandenį gauna daugiau nei 50 gyventojų, kai tokie gręžiniai įrengti savivaldybės viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje. Tai nepalies gręžinių, iš kurių išgaunamas požeminis vanduo, skirtas naudotis individualiai.
Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

Categories: Įstatai | Leave a comment

Kokia tvarka galima kreiptis dėl prisijungimo

Prisijungimas prie Vilniaus vandenys

Jei kreipiasi bendrija (juridinis asmuo)

Pareiškėjas turi:  
    

  • suorganizuoti gyventojų susirinkimą, kurio metu būtų sutarta dėl paraiškos teikimo;
  • užpildyti ir pateikti paraišką;

PARAIŠKA

PARAIŠKOS PRIEDAS (pateikti originaliu Exel formatu)

  • pateikti bendrijos susirinkimo protokolą;

BENDRIJOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

  • pateikti prisijungimo sąlygas (arba nurodyti jų numerį paraiškoje);
  • pateikti su bendrove suderintą projektinį pasiūlymą arba techninį projektą su statybos leidimu (jame turi būti nurodyti tinklų ilgiai ir skersmenys, siurblinių skaičius; projektinį pasiūlymą turi sudaryti aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio techniniai ir paskirties rodikliai; projektinis pasiūlymas rengiamas ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano);
  • pateikti sutikimą dėl žemės naudojimo sąlygų – jį turi pasirašyti žemės sklypų savininkai, į kurių sklypų ribas patenka projektuojamų tinklų apsaugos ir aptarnavimo zona;

SUTIKIMAS DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ

  • pateikti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros – jį turi pasirašyti kiekvienas įsipareigojęs prisijungti; 

SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS

  • nurodytus dokumentus atsiųsti elektroniniu paštu info@vv.lt (laiško pavadinime prašome nurodyti „Tinklų finansavimas 2021 / Objekto pavadinimas“).
Categories: Įstatai | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.